Día do Seminario 2017

Oración polos seminaristas e polo aumento das vocacións sacerdotais:

Deus Pai,
que co exemplo do teu Fillo ensínasnos que non hai verdadeiro amor sen a entrega xenerosa da propia vida, axuda a aqueles que se preparan nos nosos seminarios para ser pastores segundo o teu corazón, próximos a ti, e próximos aos homes os nosos irmáns.

Que sexan no medio da nosa sociedade os teus ollos e as túas mans, para ver, curar e acompañar a tantos que quedan feridos no camiño.

Que non falten na túa Igrexa mozos dispostos a servirche segundo a túa vontade, que coa súa vida e a súa palabra mostren aos demais o teu amor misericordioso.

Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo. Amén.