A Penitenciaría Apostólica concedeu, por mandato de S.S. o Papa Francisco, ao Santuario da nosa Señora de O Corpiño un Xubileu con motivo da Coroación Pontificia do seu titular.

Ano Santo Xubilar Mariano

Coñécese como Ano Xubilar Mariano ou Ano Santo Mariano, ao espazo de tempo co que a Santa Sé recompensa con singularísimas grazas aos fieis que acudan ao templo ao que se lle concede devandito privilexio.

Trátase dun gran acontecemento relixioso e convértese nun ano de remisión dos pecados e das súas penas; é un tempo para a reconciliación, a conversión e a práctica da misericordia, a xustiza e a fraternidade, ademais de propiciar unha renovación dos desexos por servir a Deus no gozo e a paz co resto dos irmáns.

A Penitenciaría Apostólica concedeu, por mandato da S.S. o Papa Francisco, ao Santuario da nosa Señora de Ou Corpiño un Xubileu con motivo da Coroación Pontificia do seu titular.

O Ano Santo Xubilar Mariano comprende do 24 de xuño de 2017 ao 24 de xuño de 2018, podendo conseguir Indulxencia Plenaria todos os fieis cristiáns que verdadeiramente arrepentidos, baixo as condicións habituais (confesión sacramental, comuñón eucarística, oración polas intencións do sumo Pontífice), acudan ao Santuario de O Corpiño e ante a venerada imaxe participen nalgún acto sacro ou exercicio de piedade mariana, e oren e mediten por un tempo ante a devandita imaxe.