Doazóns ao Santuario

Axuda

  • Os teus datos

    Para as persoas con domicilio fiscal en España, os donativos realizados ao santuario teñen desgravación, así que necesitamos os teus datos para rexistrar a túa doazón enviarche o documento para a túa declaración de facenda.

  • Modo de pago

    Selecciona o teu modo e medio de pago. Podes facer un donativo único ou subscribirte ou facer donativos periódicos que nós poderemos xestionar co teu medio de pago (para os donativos periódicos selecciona domiciliación bancaria ou Paypal, para as doazóns puntuais podes seleccionar outros medios de pago).